Klantenservice

Klachtenprocedure

We hopen natuurlijk dat niemand er ooit gebruik van hoeft te maken. Dat je je altijd vrij voelt om vragen te stellen en feedback te leveren. Maar mocht het nou toch zo zijn dat we er niet uit komen, dan is er onze klachtenprocedure.

De HM Hippische Professionals hecht grote waarde aan de kwaliteit van dienstverlening.  Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een van onze medewerkers of over onze dienstverlening. Mocht dit onverhoopt zo zijn dan kunt u schriftelijk of telefonisch een klacht indienen.

  1. Vaak kunnen klachten tijdens een gesprek (telefonisch of persoonlijk) worden opgelost. Wij gaan dan ook graag respectvol met u in gesprek.
  2. Indien dit niet tot tevredenheid van beide partijen leidt, verzoeken wij u uw klacht schriftelijk te formuleren en in uw schrijven een realistische oplossing te benoemen. U kunt uw klacht per e-mail versturen naar:  info@hmhippischeprofessionals.nl of per post versturen naar: HM Hippische Professionals, T.a.v. Klachtencommissie (vertrouwelijk), Raasdorperweg 48, 1175 KX  Lijnden. U krijgt van ons binnen vijf werkdagen een bevestiging van ontvangst. De medewerkers van de klachtencommissie, vooralsnog Heidi Rood en Monique Panhuijsen zelf, zullen uw klacht vertrouwelijk behandelen. Wij streven ernaar om uw klacht binnen 3 weken af te handelen. U wordt per e-mail geïnformeerd over de voortgang van de procedure. Uiteraard ontvangt u na afronding van de klacht een schriftelijk bevestiging van de uitkomst van de procedure.
  3. Lukt het niet om gezamenlijk overeenstemming te vinden over uw klacht dan wordt er een derde (onafhankelijke) partij ingeschakeld. Wij vragen u hiervoor eerst om toestemming. De klacht zal dan behandeld worden door Dhr. R. Panhuijsen, Management Consultant: richard.panhuijsen@gmail.com via website. Hij zal uw klacht vertrouwelijk behandelen. Ook nu streven wij er naar om uw klacht binnen 3 weken te behandelen. Meneer R. Panhuijsen zal u per email informeren over de voortgang van de procedure. Uiteraard ontvangt u na afronding van de klacht een schriftelijk bevestiging van de uitkomst van de procedure. De uitspraak van meneer R. Panhuijsen is bindend en de uitkomst hiervan zal binnen 14 dagen na uitspraak afgehandeld worden.
  4. Uw klacht wordt geregistreerd en 2 jaar bewaard.

Examenprocedure

Voor de meesten niet het meest favoriete leesvoer, maar toch belangrijk: onze examenprocedure.

Vragen/opmerkingen

Voor vragen/opmerkingen kan je ons contactformulier gebruiken. Of bel Heidi: 06 – 83.85.26.32.